Marzec 21, 2019

Analiza statystyczna

Kiedy już wszystkie wcześniejsze etapy zostały zakończone i posiadamy dobrze przygotowane zmienne, w wybranym przez nas programie obliczeniowym Można przystąpić do analizy danych. Część zawierająca wyniki musi być jasna przejrzysta i odnosić się bezpośrednio do wyznaczonych przez nas wcześniej hipotez. Wielokrotnie zdarza się że praca, która do nas trafia zawiera wiele obliczeń i opisów wyników, z których żadne jednak nie dotyczą postawionych hipotez. Kolejnym częstym Błędem jest na przykład umieszczanie w tabelach w wykresach i opisie danych liczbowych a nie procentowych, taka forma uniemożliwia postawienie jakichkolwiek wniosków na podstawie zaprezentowanych wyników.

W przypadku prostej statystyki posługujemy się takimi wskaźnikami jak: wartość minimalna, maksymalna, procent, średnia, dominanta i mediana.